fedeveloper logo

Front-End Developer Çalışma Notları

HTML

Hiper Metin İşaretleme Dili (İngilizce Hypertext Markup Language, ks. HTML) web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. Dilin son sürümü HTML5'tir.

Templating Engines

PUG (JADE) pugjs.org
PUG (eski adıyla JADE) kolay html yazımını sağlayan ve tag sonlarını kapatmayı unutma ya da hata yapma payını en aza indirgeyen bir node.js eklentisidir. Aynı zamanda html yazım hızınızı da...
?
Mustache mustache.github.io
Logic-less templates.
?
Underscore.js underscorejs.org
Templates Engine.
?
Embedded Javascript Templating ejs.co
EJS is a simple templating language that lets you generate HTML markup with plain JavaScript.
Haml haml.info
Beautifully DRY, well-indented, clear markup: templating haiku. Devamı
?
Slim haml.info
Beautifully DRY, well-indented, clear markup: templating haiku.
?
Handlebars.js handlebarsjs.com
Handlebars provides the power necessary to let you build semantic templates effectively with no frustration.
Markdown markdownguide.org
The Markdown Guide is a free and open-source reference guide that explains how to use Markdown, the simple and easy-to-use markup language you can use to format virtually any document.